Polityka prywatności Sklepu Ebebe

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego Sklepu Internetowego Ebebe.

2. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest WKSM Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, (87-100) ul. Grudziądzka 132/110, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0001023183, kapitał zakładowy: 10.000 zł, NIP: 9562382419, REGON  524660788.

Możesz się skontaktować z Administratorem w wybrany przez Ciebie sposób:

 • wysyłając list na adres: ul. Grudziądzka 132/110, 87-100 Toruń,
 • wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Jeżeli w niniejszej Polityce Prywatności używamy pojęcia „Sklep” to odnosi się ono właśnie do sklepu internetowego Ebebe (www.ebebe.pl/sklep) i związanych z nim funkcjonalności.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu i jakich funkcjonalności używasz:

 1. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową (Sklep) i przeglądasz znajdujące się na niej treści lub korzystasz z formularza kontaktowego albo wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach Sklepu adres e-mail, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 2. w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania przez osoby odwiedzające stronę internetową oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookies oraz logów dotyczących strony internetowej. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa,
 3. w celu kontaktowania się z osobami, które korzystają z formularzy kontaktowych na stronie internetowej lub wysyłają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania,
 4. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku właśnie prowadzenie działań marketingowych. Działania te mogą obejmować np. umożliwienie zapisu na newsletter i wysyłkę takiego newslettera. Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, Administrator pozyskuje takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda taka jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego właśnie w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.
 • Jeżeli dokonujesz zakupu oferowanych przez nas Produktów w Sklepie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • w celu zawarcia oraz wykonania postanowień umowy sprzedaży, w tym w szczególności zamówienia produktu, dostawy i umożliwienia dokonania płatności, jak również ewentualnych dodatkowych działań związanych z procesem zakupu, w zakresie i na zasadach określonych Regulaminie Sklepu Ebebe – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ewentualnemu dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora, a tym samym dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • Jeżeli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, będącego osobą prawną i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel naszego Klienta (w szczególności jako członek zarządu, wspólnik reprezentant, pracownik lub współpracownik), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy Sklepem a Klientem – w takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a Klientem (osobą prawną), co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta.
 • Jeżeli zakładasz w ramach Sklepu Konto i podajesz w związku z tym swoje dane osobowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Posiadamy również fanpage na Facebooku, Instagramie oraz Pintereście dotyczące naszego Sklepu. W związku z tym możemy przetwarzać dane osobowe osób wchodzących na fanpage, dokonujących polubień postów, komentujących posty lub obserwujących fanpage. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem Facebooka, Instagrama albo Pinteresta, co również stanowi nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora danych. Nasz fanpage na Facebooku, Instagramie i Pintereście połączony jest z naszą stroną internetową (Sklepem) za pomocą wtyczek, umieszczonych w ramach Sklepu. Oznacza to, że wchodząc na naszą stronę internetową Facebook, Instagram i Pinterest mogą uzyskać informacje, że ją odwiedziłeś. Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku, Instagramie i Pintereście oraz wtyczki Facebooka, Instagrama i Pinteresta na stronie internetowej przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

4. Odbiorcy danych

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą usługi serwerowe oraz hostingowe – AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne oraz marketingowe (Google Analytics oraz Google Ads) – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do Stanów Zjednoczonych są Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską, znajdujące się w umowie zawartej pomiędzy Google Ireland Ltd. oraz Google LLC,
 • podmiotowi, który zarządza portalami społecznościowymi Facebook oraz Instagram – Facebook Ireland Limited oraz Facebook Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczy działań marketingowych dotyczących Sklepu, podejmowanych za pośrednictwem platformy Facebook, my oraz Facebook jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie zarówno do nas jak i do Facebooka. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
 • podmiotowi, który zarządza platformą Pinterest – Pinterest Europe Ltd. oraz Pinterest Inc. z siedzibą w San Francisco, USA. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
 • operatorom płatności, którzy umożliwiają dokonywanie płatności elektronicznych w ramach sklepu – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz PayPro z siedzibą w Poznaniu,
 • dostawcom usług kurierskich i przewozowych – _________.
 • podmiotowi odpowiadającemu za wysyłkę newslettera – _________.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przechowujemy tylko przez niezbędny okres, tj.

 1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do 12 miesięcy po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób,
 3. jeżeli jesteś osobą, która zakupiła od nas Produkt, oferowany w ramach naszego Sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym dokonałeś zakupu,
 4. jeżeli jesteś osobą, która zawarła z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (założyła Konto) jako Klient, Twoje dane są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy nami a Tobą oraz po jej zakończeniu – przez okres do upływu 6 lat od zakończenia roku, w którym zakończyłeś korzystania z usługi, zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń. Dotyczy to również przedstawicieli Klienta, którzy są osobami wyznaczonymi w ramach organizacji Klienta do kontaktu z nami,
 5. jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania od nas newslettera lub innych materiałów marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych,
 6. jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, lubisz nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą a naszym fanpage oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji.

6. Twoje prawa

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • żądania przeniesienia danych, które Ciebie dotyczą,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na działania, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych (np. wysyłkę newslettera), co nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Możemy kierować do Ciebie reklamy oparte o dotychczasowe Twoje działania w ramach Sklepu lub portali społecznościowych, z których korzystamy, lecz działania w tym zakresie stanowią standardowe działania marketingowe i nie są związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji lub innymi działaniami, które mogą mieć na Ciebie istotny wpływ.

Podanie danych osobowych może być warunkiem założenia Konta w ramach Sklepu lub warunkiem dokonania zakupu Produktu, który jest oferowany w ramach Sklepu.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak:

 • adres IP,
 • historia korzystania przez Ciebie ze strony internetowej,
 • informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu.

Stosowane przez nas pliki cookies są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (i są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Wykorzystanie plików cookies opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookies może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności Sklepu.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. Będzie to skutkowało jednak tym, że nie będziesz mógł skorzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu.

Pamiętaj jednak, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych naszych usług może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.